Janoos.dk / Murer / Vilkår for private

Vilkår for private

Hent vilkår som Pdf

1. Om Janoos

Hjemmesiden janoos.dk er en internetportal hvor du som bruger har mulighed for, at indhente tilbud på opgaver/tjenesteydelser. Janoos kan formidle opgaven for dig til de relevante håndværkere eller du kan henvende dig direkte til den håndværker du ønsker skal udføre opgaven. Det er helt gratis for brugeren at benytte janoos.dk.

2. Parterne

Janoos er formidleren af opgaverne og skaber kontakten mellem parterne. Janoos er IKKE part i de aftaler der indgås mellem bruger og leverandør.
Brugeren er den part som ønsker en opgave udført af en leverandør via janoos.dk.
Brugeren skal være myndig og fyldt 18 år. Ellers kræves samtykke fra værge/forældre.
Leverandøren er den part som via janoos.dk modtager kontaktoplysningerne og udfører opgaverne.

3. Brugerens vilkår

Når brugeren har sendt en opgave til janoos.dk, formidles denne videre til op til 3 håndværkere og brugeren modtager en bekræftelse på mail på at opgaven er modtaget.
Janoos foretager en screening af opgaven for seriøsitet og forbeholder sig ret til at kontakte brugeren på tlf/mail for at indhente yderligere oplysninger om opgaven.
Brugeren giver tilladelse til at leverandørerne må kontakte brugeren på tlf/mail for at indhente yderligere oplysninger, så de kan levere det bedste produkt til den bedste pris.
I de tilfælde hvor brugeren kontakter en leverandør direkte med henblik på tilbud fra denne, er det op til bruger og leverandør at blive enige om vilkårene. Janoos er ikke part i disse.
Kun de relevante leverandører modtager brugerens kontaktoplysninger som består af:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Janoos foretager registrering af brugerens kontaktoplysninger, med det formål at formidle opgaven.
Kontaktoplysningerne gemmes i 5 år, hvorefter de slettes.
Janoos følger reglerne i persondataloven.
Spørgsmål vedr. dine kontaktoplysninger kan rettes til kontakt@janoos.dk

4. Janoos forpligtigelser


Janoos forpligtiger sig til hurtigst mulig at formidle brugerens opgaver videre til de ønskede og relevante leverandører. Dog højest 3 stk.

5. Ansvar

Leverandøren og brugeren har selv det fulde ansvar for indholdet af de aftaler, som indgås mellem bruger og leverandør.
Janoos er aldrig part i nogen aftale mellem bruger og leverandør og kan på den baggrund aldrig drages til ansvar for brud på aftaler og misligholdelse af aftaler mellem bruger og leverandør.

 
Drop Here Browse